Prospects for renewable marine fuels

Prospects for renewable marine fuels

In order to reduce the environmental and climate impact of shipping, in the short and long term, the introduction of alternative fuels is required. There is a need for more knowledge on alternative marine fuels. The overall aim of this project is to assess the role of renewable fuels in the shipping sector and to contribute with scientifically based decision support for the choice of renewable fuels to industry, policy makers and other actors. The project includes (i) a synthesis of knowledge on alternative marine fuels and the current activities by different actors, (ii) an assessment of factors influencing the choice of marine fuel, and (iii) a multi-criteria analysis of selected alternative marine fuels that consider technical, environmental and economic aspects.

Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen

Sjöfarten behöver införa alternativa drivmedel för att minska sin miljö- och klimatpåverkan både kort och lång sikt. Det finns ett behov av mer kunskap om alternativa drivmedel från ett sjöfartsperspektiv. Detta projekts övergripande syfte är att analysera de förnybara drivmedlens roll inom sjöfartssektorn och bidra med beslutsunderlag kring val av förnybara bränslen till berörd industri, politiker, myndigheter och andra intressenter. Projektet inkluderar (i) en kunskapssammanställning kring alternativa marina drivmedel och olika aktörers pågående satsningar, (ii) en övergripande analys av faktorer som påverkar val av drivmedel inom sjöfarten och (iii) en multikriterieanalys av utvalda alternativa marina drivmedel som beaktar tekniska, miljömässiga och ekonomiska kriterier.

Deltagare/participants:

  • IVL Svenska miljöinstitutet: Julia Hansson & Erik Fridell
  • Chalmers: Selma Brynolf, Maria Grahn & Ulrika Lundqvist

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/John Boyer