Utlysning: Förnybara drivmedel och system

Utlysning: Förnybara drivmedel och system

Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) genomför tillsammans programmet Förnybara drivmedel och system.

Programmets syfte är att bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör förnybara drivmedel. Programmet är uppdelat i fem projektområden:

  1. Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier
  2. Aktörer, styrmedel och strategier
  3. Jämförande systemanalys
  4. Processintegration och effektivisering
  5. Kunskapssyntes för värdekedjans länkar och omgivande förutsättningar

För närvarande är ingen utlysning öppen. Den senaste utlysningen stängde 1 november 2016 kl 12.00.