Aktuellt

Aktuellt

Den första programperioden pågick mellan 2014-2017. Beslut om en ny fyraårig programperiod, 2018-2021, togs av Energimyndighteten under hösten 2017.

Kommande utlysning

Den nya programperiodens första utlysning förbereds för tillfället och kommer att tillkännages i början av 2018.