Aktuellt

[title]

Aktuellt

För närvarande är ingen utlysning öppen. Den senaste utlysningen stängde 15 maj 2018. Utlysta medel var max 8.25 miljoner SEK.

Utlysningen är en del av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system 2018–2021 – ett samarbete mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) som har Chalmers Industriteknik (CIT) som värdorganisation.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Susanna Widstrand, tel. 016-544 24 65

Föreståndare för f3 samt ansvarig för samverkansprogrammets kansli: Ingrid Nohlgren, tel. 031-772 63 52