Value chains for production of renewable transportation fuels using intermediates

Value chains for production of renewable transportation fuels using intermediates

This project has compared forest raw-material value chains for conversion to transportation biofuels, with respect to energy efficiency, climate impact and costs. The focus is on the comparison between a value chain with an added process step to produce an intermediate biofuel product, and a scenario in which the entire conversion from raw material to product is handled in one integrated step at one place.

Conversion to an intermediate product with higher energy density has benefits for transportation and handling of biomass when final conversion takes place at a large central unit, but could also be a disadvantage in terms of for instance lower overall yield of transportation fuel. It is therefore important to study the whole chain from raw material to product to investigate how factors such as transport, possibilities to integration, yields and size affect the overall outcome.

Besides a report available below, a scientific publication has been produced within the project:

Värdekedjor med intermediära biobränslen

Projektet har jämfört olika värdekedjor från skogsråvaror till biodrivmedel med avseende energieffektivitet, klimatnytta och kostnadseffektivitet. Fokus i jämförelsen är en uppdelning av kedjan i delprocesser med produktion av intermediära produkter, kontra ett tillvägagångssätt där hela vidareförädlingen från råvara till produkt sker en plats.

Omvandling till intermediära produkter med högre energidensitet innebär fördelar i transport och hantering av biomassan vid omvandling vid en större central enhet, men kan innebära nackdelar i form av exempelvis lägre biodrivmedelsutbyte. Det är därför viktigt att studera hela kedjan från råvara till produkt och belysa hur faktorer som transport, integrationsmöjligheter, utbyten och storlek påverkar relevansen för värdekedjor med intermediära produkter.

Utöver en rapport är medlemmar ur projektgruppen författare till en vetenskaplig publikation som länkas ovan.

Deltagare/Participants:

  • Innventia AB: Marie Anheden, Christian Ehn & Valeria Lundberg
  • Värmeteknik och maskinlära, Chalmers: Karin Pettersson
  • ÅF Industry AB: Martin Fugelsang & Carl-Johan Hjerpe
  • Göteborg energi AB: Ingemar Gunnarsson
  • Preem AB: Åsa Håkansson & Sören Eriksson

Kontakta projektledaren/Contact the project leader.

Foto/photo: FreeImages.com/Lajla Borg Jensen

Related documents

Document Type Size
pdf 2.3 MB