Integrated assessment of vehicle fuels with sustainability LCA

Integrated assessment of vehicle fuels with sustainability LCA

- Social and environmental impacts in a life cycle perspective

The sustainability of biofuels for transport is often expressed as their possibility to reduce the greenhouse gas emissions compared to conventional fossil fuels. But the production and use of transport fuel s also result in other environmental impact and social/socioeconomic consequences.  

This project aims at a Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) for transport fuels based on different life cycle methods. An LCSA integrates environmental, social and economic aspects in one analysis. The project builds on an earlier project within f3 called Social and socioeconomic aspects of vehicle fuels.

The targets of this new project are to

 1. deepen the analysis of social impact for the 3-4 fuel chains with high risks in the earlier project
 2. try to integrate positive and negative social aspects
 3. further develop the LCSA methodology and apply this on transport fuels, and
 4. discuss the importance for policy development in the area.

The project has so far resulted in an article with the title Addressing positive impacts in social LCA - discussing current and new approaches exemplified by the case of vehicle fuels. It was published in The International Journal of Life Cycle Assessment in March 2016.

As another article manuscript has been submitted, the full report is only available on request at this stage. This is to avoid interference with the procedure of scientific publication. Contact the project leader for more information.

Integrerad utvärdering av fordonsbränslen med hållbarhets-LCA - sociala och miljömässiga konsekvenser i ett livscykelperspektiv

Hur hållbart ett visst biodrivmedel är uttrycks ofta som dess förmåga att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionella fossila drivmedel. Men produktion och användning av fordonsbränslen leder även till annan miljöpåverkan samt sociala/socioekonomiska konsekvenser.

I detta projekt genomförs en Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) drivmedel, med kunskap från olika livscykelmetoder. I en LCSA integreras miljömässiga, social och ekonomiska aspekter i samma analys. Projektet bygger vidare det tidigare f3-projektet Social and socioeconomic aspects of vehicle fuels.

Det nya projektets mål är att

 1. fördjupa analysen av social påverkan för de 3-4 drivmedelskedjor som visat stora risker i det tidigare projektet,
 2. försöka integrera både positiva och negativa social aspekter,
 3. vidareutveckla metoden för LCSA och tillämpa drivmedel, och
 4. diskutera betydelsen för policyutvecklingen inom området.

Projektet har resulterat i en artikel med titeln Addressing positive impacts in social LCA - discussing current and new approaches exemplified by the case of vehicle fuels som publicerades i The International Journal of Life Cycle Assessment i mars 2016.

Eftersom ytterligare en artikel förbereds (mars 2017) för vetenskaplig publicering, kan f3-rapporten endast lämnas ut efter enskilt önskemål. Kontakta projektledaren för mer information.

Participants/Deltagare:

 • KTH: Elisabeth Ekener Pedersen & Göran Finnveden
 • IVL Svenska miljöinstitutet: Jonas Höglund, Tomas Ekwall & Julia Hansson
 • IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics), Lunds universitet: Philip Peck

Contact the project leader/Kontakta projektledaren

Foto/Photo: FreeImages.com/Stephen Tainton