The method’s influence on climate impact assessment of biofuels and other uses of forest biomass

The method’s influence on climate impact assessment of biofuels and other uses of forest biomass

There are potentially significant climate benefits with fuels derived from Swedish forest biomass. The assessment of these benefits strongly depends on methodological choices and assumptions regarding substituted products and alternative uses of the biomass. This project aims at studying how biofuels' potential climate benefits depend on these choices and assumptions. Different methods for climate impact assessment will be evaluated in life cycle assessments of biofuels, and comparisons will be done with alternative uses of Swedish forest biomass: building materials, textile fibres and chemicals. The project is needed both to improve methods for the  assessment of climate impact and to strengthen decision making influencing Swedish biofuel production.

Participants/Deltagare

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: Gustav Sandin Albertsson, Diego Peñaloza & Frida Røyne
  • Chalmers: Magdalena Svanström
  • IVL Svenska Miljöinstitutet: Louise Staffas

Metodvalets inverkan klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning

Det finns potentiellt stora klimatvinster med drivmedel från svensk skogsråvara. Bedömningen av denna klimatvinst är starkt beroende metodval, vad för produkter som antas ersättas och vad skogsråvaran annars antas användas till. Detta projekt syftar till att studera hur biodrivmedels potentiella klimatvinst beror dessa val och antaganden. Olika metoder för beräkning av klimatpåverkan kommer utvärderas i livscykelanalyser biodrivmedel och jämförelser kommer göras med klimatpåverkan om svensk skogsråvara istället används i andra användningsområden som förväntas öka: byggnadsmaterial, textilfibrer och kemikalier. Projektet behövs både för att förbättra metoder för bedömning av klimatpåverkan samt för att stärka beslutsfattande som rör svensk biodrivmedelsproduktion.

Contact the project leader/Kontakta projektledaren

Foto/Photo: Freeimages.com/Renaude Hatsedakis