The method’s influence on climate impact assessment of biofuels and other uses of forest biomass

The method’s influence on climate impact assessment of biofuels and other uses of forest biomass

There are potentially significant climate benefits with fuels derived from Swedish forest biomass. The assessment of these benefits strongly depends on methodological choices and assumptions regarding substituted products and alternative uses of the biomass. This project aims at studying how biofuels' potential climate benefits depend on these choices and assumptions. Different methods for climate impact assessment are evaluated in life cycle assessments of biofuels, and comparisons are made with alternative uses of Swedish forest biomass: building materials, textile fibres and chemicals.

The project is needed both to improve methods for the  assessment of climate impact and to strengthen decision making influencing Swedish biofuel production.

In July 2018, an article with the following title was published in The International Journal of Life Cycle Assessment: The influence of system boundaries and baseline in climate impact

assessment of forest products

Participants/Deltagare

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: Gustav Sandin Albertsson, Diego Peñaloza & Frida Røyne
  • Chalmers: Magdalena Svanström
  • IVL Svenska Miljöinstitutet: Louise Staffas

Metodvalets inverkan klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning

Det finns potentiellt stora klimatvinster med drivmedel från svensk skogsråvara. Bedömningen av denna klimatvinst är starkt beroende metodval, vilka produkter som antas ersättas och vad skogsråvaran annars antas användas till. Detta projekt har syftat till att studera hur biodrivmedels potentiella klimatvinst beror dessa val och antaganden. Olika metoder för beräkning av klimatpåverkan har utvärderats i livscykelanalyser biodrivmedel. Projektet har också gjort jämförelser utifrån klimatpåverkan och antaganden om andra typer av användning av svensk skogsråvara, t.ex. som byggnadsmaterial, textilfibrer och kemikalier.

Projektet behövs både för att förbättra metoder för bedömning av klimatpåverkan samt för att stärka beslutsfattande som rör svensk biodrivmedelsproduktion.

Utöver projektets rapporter har deltagare från projektet publicerat en artikel som länkas ovan.

Contact the project leader/Kontakta projektledaren

Foto/Photo: Pixabay/Steve Buissinne