Barriers to an increased utilisation of high biofuel blends in the Swedish vehicle fleet

Barriers to an increased utilisation of high biofuel blends in the Swedish vehicle fleet

The aim of the Swedish government is a fossil fuel-free vehicle fleet to 2030. In order to meet future environmental goals and reduce the dependence on fossil fuels, high biofuel blends, such as ethanol and biogas, will likely be a substantial part of the fleet.

The aim of this project has been to develop a better understanding of the barriers that currently exists for an increased use of high blend ethanol (especially E85) and ethanol vehicles and by ex­tension other similar vehicle using high biofuel blends. This knowledge is important to provide decision makers with data and recommendations for which incentives and regulations must be created to be able to increase the use of high biofuel blends in Sweden.

Link to article about the project at the Luleå Technical University website

Hinder för ökad användning av höginblandade biodrivmedel i den svenska fordonsflottan

Regeringens mål är att Sverige ska en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. För att klara framtida miljömål och minska beroendet av fossila bränslen kommer sannolikt etanoldrift utgöra en väsentlig del i fordonsparken.

Med detta projekt är syftet att öka förståelsen för de hinder som idag finns för en ökad användning av höginblandad etanol (framför allt E85) och etanolfordon och i förlängningen andra liknande fordonssystem som använder höginlandade och rena biodrivmedel. Denna kunskap är viktig för att ge beslutsfattare underlag och rekommendationer för vilka incitament och regleringar som måste skapas för att användningen av biodrivmedel ska öka i Sverige.

Länk till artikel om projektet  Luleå tekniska universitets webbplats

Deltagare/Participants:

  • Bio4Energy: Åsa Kastensson & Joakim Lundgren (LTU)
  • Lunds universitet: Pål Börjesson
  • Lantmännen Energi AB: Per Erlandsson

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/photo: FreeImages.com/Melssa Ricquier

Related documents

Document Type Size
pdf 2.46 MB