Fresh and stored crops - a new way to organize all-year substrate supply for a biogas plant

Fresh and stored crops - a new way to organize all-year substrate supply for a biogas plant

Arable crops account for a large proportion of the identified potential for increased biogas production in Sweden. This project can contribute to a better understanding of how crops can be used with lower costs.

The project has investigated if the substrate cost can be reduced by organizing the substrate supply in a new way, using both fresh and ensiled (stored) crops. The project has been conducted in cooperation with the Swedish biogas producer Gasum AB (formerly Swedish Biogas International, SBI) and contains two case studies based on the Gasum AB facilities in Örebro and Jordberga that has analyzed how fresh and stored crops should best be combined to minimize the cost. The analysis has been done by cost calculations and an improved optimization model for substrate supply during different times of the year.

Färska och lagrade grödor - ett nytt sätt att organisera substratförsörjningen året runt för en biogasanläggning

Jordbruksgrödor står för en stor del av den identifierade potentialen för ökad biogasproduktion i Sverige. Detta projekt kan bidra till bättre kunskap om hur grödorna kan utnyttjas som biogassubstrat till lägre kostnad.

Projektet undersöker om kostnaden för råvaruförsörjning kan minskas genom att organisera substrattillförseln ett nytt sätt med både färska och ensilerade (lagrade) grödor. Det utförs tillsammans med den svenska biogasproducenten Gasum AB (tidigare Swedish Biogas International, SBI) och innehåller två fallstudier baserade Gasum AB:s anläggningar i Örebro och Jordberga. I dessa har analyser utförts av hur färska och lagrade substrat bäst bör kombineras för att minimera substratkostnaderna. Analyserna har gjorts med hjälp av produktionskalkyler och en vidareutvecklad optimeringsmodell för substratförsörjning under årets olika tider.

Deltagare/Participants:

  • RISE (fd JTI - Institutet för jordbruksoch miljöteknik/SP): Carina Gunnarsson
  • Gasum AB (fd SBI): Anneli Ahlström & Christer Lingman
  • ET/SLU: David Ljungberg & Åke Nordberg
  • SLU Alnarp: Sven-Erik Svensson & Thomas Prade
  • Håkan Rosenqvist, konsult

Contact the projectleader/Kontakta projektledaren

Foto/Photo: FreeImages.com/Mariano Vila