Biogas in the transport sector – An actor and policy analysis

Biogas in the transport sector – An actor and policy analysis

Biogas vehicles have been used for decades but nevertheless the biogas market is small. The aim of this project has been, firstly, to increase the knowledge about how to get actors to increase the transformation of their feedstock to biogas, and increase the use of biogas vehicles. Secondly, the project has aimed at investigating how to design policy instruments to foster such development. The basic question is: What can be done and by whom to foster a more rapid development of supply and use of biogas in the transport sector? Actors, i.e. present and potential feedstock suppliers, biogas producers and users of biogas vehicles, is the first main focus. The second focus is policy instruments, where biogas is one of many biofuels that can/should be supported.

The project is a case study of the Stockholm region and designed in a way that the results should be relevant also on the national level. The biogas market is viewed as a socio-technical system and the approach includes intensive contacts with the actors.

The following sientific article has been published within the project:

Due to the ongoing process of peer review of another article, the full project report cannot be published yet. It can however be requested by email from the project manager. A summary in Swedish is available below.

Biogastransportsektorn – en aktörsoch styrmedelsanalys

Trots att biogasfordon har använts i ett par decennier är biogasmarkanden liten. Detta projekt vill för det första öka kunskapen om vad som kan olika aktörer att förädla mer av sin råvara till biogas respektive ställa om fler av sina fordon till biogas. För det andra har syftet varit att utreda hur olika styrmedel kan utformas för att främja denna utveckling. Den grundläggande frågan är vad som kan göras och av vem för att främja en snabbare utveckling av tillförsel och användning av biogas inom transportsektorn. Nuvarande och potentiella råvaruleverantörer, gasproducenter och användare av biogasfordon, dvs aktörer, är den ena tyngdpunkten. Den andra är styrmedel, där biogas är ett av många biodrivmedel som kan/bör främjas.

Projektet är en fallstudie av Stockholmsregionen men upplagd sätt att resultaten ska vara relevanta också för den nationella nivån. Biogasmarknaden ses som ett socio-tekniskt system och ansatsen inkluderar ingående kontakter med aktörerna.

I väntan på vetenskaplig publicering av en andra artikel från projektet kan slutrapporten inte publiceras i sin helhet. Den kan dock efterfrågas via epost till projektledaren. Nedan finns en svensk sammanfattning om projektet.

Deltagare/Participants:

  • KTH: Stefan Grönkvist, Tomas Lönnqvist & Thomas Sandberg
  • Linköpings universitet: Magdalena Fallde
  • Stockholm Gas: Jürgen Jacoby

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Irum Shahid