Environmental and socio-economic benefits from Swedish biofuel production

Environmental and socio-economic benefits from Swedish biofuel production

The Swedish Energy Agency reported in 2014 a greenhouse gas emissions reduction of 1.95 M tonnes of CO2-eq due to the replacement of fossil fuels with biofuels. However, a narrow focus on CO2 fails to capture the value that biofuel production may have. Additional benefits from the Swedish biofuel industry accrue in both environmental and socio-economic spheres.

This project aims to identify the aggregated environmental benefits from biofuel production by-products due to replaced conventional products (e.g. fertilizers, materials, etc.) and utilities and services (e.g. integration with other industries and district heating) in addition to the socio-economic benefits through a screening and review of job creation and assessment methods for other benefits. This project will result in increased knowledge on the overall benefits resulting from biofuel production, which may enable the creation of more advanced policy instruments to support future biofuel production.

This summary attached below is based on two scientific papers and a separate report:

  • Martin, M., Wetterlund, E., Hackl, R., Holmgren, K. & Peck, P. (2017). Assessing the aggregated environmental benefits from by-product and utility synergies in the Swedish biofuel industry. Biofuels, DOI:10.1080/17597269.2017.1387752.
  • Peck P (2017). Jobs and co-benefits from transport biofuels? A review of numbers behind the rhetoric (Manuscript to be submitted to the scientific journal “Biofuels”).
  • Peck, P. (2017) Emerging quantifications of key socio-economic metrics: A supporting analysis for the project “Environmental and Socio-Economic Benefits from Swedish Biofuel Production.” Forthcoming f3 report.

Articles will be linked as soon as available online. The supporting analysis report will be published by f3 at this project's site when finished.

Miljömässiga och socio-ekonomiska fördelar av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Användningen av biodrivmedel i Sverige har enligt Energimyndigheten lett till en utsläppsminskning med nästan 1,95 Mton CO2-ekvivalenter, jämfört med om fossila drivmedel hade använts. Med ett alltför snävt fokus på enbart reduktioner fångas dock inte hela värdet av biodrivmedelsproduktion för svensk ekonomi. Ytterligare fördelar kan finnas inom såväl miljömässiga som socioekonomiska områden.

Projektet syftar till att identifiera den aggregerade miljönyttan från biprodukter till följd av ersatta konventionella produkter (gödsel, material, etc.) och tjänster (t.ex. integration med andra industrier eller fjärrvärme), samt de socioekonomiska fördelarna. Detta ska utföras genom en screening av metodiken att kvantifiera socio-ekonomiska fördelar av den svenska biodrivmedelsproduktionen. Projektet kommer att ge ökad kunskap om de övergripande fördelar som biodrivmedelsproduktion för med sig, vilket ger viktig kunskap för utformningen av styrmedel för framtida biodrivmedel.

Deltagare/Participants:

  • IVL Svenska miljöinstitutet: Michael Martin, Roman Hackl & Kristina Holmgren
  • Bio4Energy/Luleå tekniska universitet: Elisabeth Wetterlund
  • Lunds universitet: Philip Peck
  • Lantmännen Energi AB
  • Preem AB
  • Göteborg Energi AB

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Scott Liddell

Related documents

Document Type Size
pdf 608.13 KB