Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel

Projektet har utförts uppdrag av den statliga utredningen om FossilFri Fordonstrafik, och sammanfattar nuvarande kunskapsläge kring produktion av biodrivmedel och hållbarhetsaspekter som energi- och markeffektivitet, växthusgasprestanda och kostnader, framför allt ur svenskt perspektiv.

Under våren 2016 sammanställde f3 en ny rapport som bygger arbetet från 2013. Den nya rapporten innehåller uppdateringar med nya fakta efter behov och tillgång till nya forskningsresultat. Sammanställningen omfattar enbart biodrivmedel och inte andra processkedjor för produktion av förnybara drivmedel. Särskilt fokus ligger biodrivmedels-system som är och kan komma att bli aktuella för produktion lokaliserad i Sverige samt som i störst utsträckning bidrar till dagens förnybara drivmedel och/eller har störst potential för långsiktigt hållbar produktion i större kvantiteter.

Den uppdaterade rapporten återfinns här.

Related documents

Document Type Size

Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel - i sammandrag

Uppdaterad sammanställning av f3's underlagsrapport till SOU FossiFri Fordonstrafik (FFF)
pdf 1.65 MB

Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel

f3's underlagsrapport till SOU FossilFri Fordonstrafik (FFF)
pdf 3.49 MB

Sammanfattning - Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel

Sammanfattning av f3's underlagsrapport till SOU FossilFri Fordonstrafik (FFF)
pdf 769.09 KB