Well-to-wheel LCI data for fossil and renewable fuels on the Swedish market

Well-to-wheel LCI data for fossil and renewable fuels on the Swedish market

Commercial fuels in the market are blended out of various constituents. Biomass-based components are part of practically all commercial fuels today (ethanol in gasoline, FAME/HVO in diesel, CNG/CBG mixtures). With an increasing demand for environmental communication business-to-business as well as business-to-consumer there is also an increasing demand for generic, well-acknowledged best available environmental data for vehicle fuels, both in terms of production resource efficiency and emissions, as well as emissions from use in vehicles.

Through this project, Swedish companies in the transport sector as well as other sectors will get access to a high-quality up-to-date data source containing such data. The project setup will promote long-term collaboration of main stakeholders in Sweden for such data under the f3 structure.

Well-to-wheel livscykeldatabas för fossila och förnyelsebara transportbränslen den svenska marknaden

Kommersiella transportbränslen marknaden är blandningar av olika beståndsdelar, och praktiskt taget alla har biobaserade komponenter (etanol i bensin, FAME/HVO i diesel, CNG/CBG-blandningar). När miljökommunikation blir allt viktigare i såväl industriell marknadsföring som marknadsföring mot konsumenter, ökar efterfrågan allmän och erkänd miljödata för fordonsbränslen, både för produktionsledens resurseffektivitet och utsläpp, och utsläpp från fordonens bränsleanvändning.

Genom detta projekt kommer svenska företag inom transport- och andra sektorer ges tillgång till en högkvalitativ uppdaterad datakälla som innehåller sådana uppgifter. Projektets upplägg kommer att kunna främja ett långsiktigt samarbete mellan viktiga aktörer när det gäller samling och sammanställning av olika bränslens miljödata, där f3 står för strukturen.

Deltagare/participants:

  • Chalmers University of Technology
  • IVL Swedish Environmental Research Institute
  • KTH Royal Institute of Technology
  • SP Technical Research Institute of Sweden
  • Volvo
  • Scania

Contact the project leader

Photo (c) Margarit Ralev

Related documents

Document Type Size

Well-to-tank Data sheets

Well-to-tank Data sheets
zip 4.33 MB

Tank-to-Wheel Data sheets

Tank-to-Wheel Data sheets
zip 606.1 KB

Fuel LCI Database Content

Fuel LCI Databas Content Excel sheet
xlsx 34.88 KB
pdf 1.34 MB