Optimized logistics for biogas production

Optimized logistics for biogas production

Biogas has a unique potential to reduce fossil fuel dependency and the climate impact from waste, manure and fuel supply. Previous studies have indicated a potential to produce up to 14 TWh biogas from agricultural substrates in Sweden, and a significant part of this growth potential is found in small-scale plants. In order to increase the utilization of the Swedish agriculture-based biogas potential, not only financial support, but also knowledge, methodology and tools for strategic planning are required. The system needs to be considered as a whole with its substrates supplied from various sources, and products not limited to biogas utilized for heat and/or electricity and as vehicle fuel, but also including the digestate utilized as a fertilizer.
 
The purpose of this project is to generate knowledge and tools that can improve the conditions for new biogas production. The specific objectives are to promote logistics experiences from existing facilities, to develop an optimization model for strategic planning, and to apply the model in a concrete case study in Sofielund, south of Stockholm, with Scandinavian Biogas Fuels AB.

The report is written in Swedish with an executive summary in English.

Optimerad logistik för biogasproduktion

Biogas har en unik potential att minska såväl beroendet av fossila bränslen som klimatpåverkan från avfall, gödsel och bränsle. Men att planera för biogasproduktion är en komplicerad uppgift, och nya verktyg för att optimera logistiken behövs för att fler lönsamma möjligheter skall kunna identifieras.

Syftet med detta projekt är att generera kunskap och verktyg som kan förbättra villkoren för ny biogasproduktion. Särskilda mål är att dra nytta av erfarenheter från logistik för befintliga anläggningar, att utveckla en optimeringsmodell för strategisk planering samt att tillämpa modellen i en konkret fallstudie i Sofielund söder om Stockholm.

Projektet genomförs i följande faser: en systematisk översyn, modellutveckling samt fallstudie där optimerade lösningar tas fram och analyseras. Resultat från fallstudien skapar direkt nytta samtidigt som generella slutsatser och verktyg kan användas i strategisk planering och framtida forskning.

Deltagare/Participants:

  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: David Ljungberg & Alfredo de Toro
  • JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik: Carina Gunnarsson
  • Scandinavian Biogas Fuels AB

Kontakta projektledaren/Contact the projectleader

 

Related documents

Document Type Size
pdf 3.78 MB