Optimal localisation of second generation biofuel production in Sweden

Optimal localisation of second generation biofuel production in Sweden

With a high availability of forest biomass and various types of cellulose based waste, Sweden is of significant interest concerning future large scale production of second generation biofuels. Large plant sizes, however, increase the required feedstock supply area and put significant demands on the supply chain. Competition for the available feedstock further complicates the picture, and as co-production or co-location with other industry provides an opportunity for higher total conversion efficiencies, it also puts additional requirements on the locations.

This project has developed an optimization model for investigation and determination of locations in Sweden for production of second generation biofuels from lignocellulosic feedstocks. The overall aim is to identify locations with boundary conditions robust to energy market prices, policy instruments, investment costs, feedstock competition, and integration possibilities with existing energy systems. The model can be useful for decision support for different biofuel production stakeholders as well as for government and policy makers.

A second phase of this project has been performed, and a third is on-going.

Optimal lokalisering av produktion av andra generationens biodrivmedel i Sverige

Storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel kräver god tillgång på råvara. Sverige är rikt på både skogsbiomassa och cellulosabaserat avfall av olika kategorier, och är därför intressant för denna typ av produktion. Men lokaliseringen av stora anläggningar ställer flera krav på omgivningen. Förutom själva tillgången på råvara måste hänsyn tas till leveranskedjor och konkurrens. Bilden kompliceras ytterligare om produktionen ska samordnas med annan industri i syfte att göra energivinster.

Det här projektet utreder lokalisering av produktionsanläggningar för andra generationens lignocellulosabaserade biodrivmedel i Sverige genom utveckling av en optimeringsmodell som hanterar data om dessa förutsättningar. Projektets övergripande syfte är att identifiera lokaler med förutsättningar som är så stabila som möjligt i förhållande till energimarknaden, politiska beslut, investeringskostnader, råvarukonkurrens och integration av produktionen i existerande energisystem. Modellen kan användas för beslutsunderlag för olika intressenter, såväl producenter som politiker.

Deltagare/Participants:

  • Linköpings universitet: Elisabeth Wetterlund
  • Chalmers: Karin Pettersson
  • SP Sveriges tekniska forskningsinstitut: Johanna Mossberg & Johan Torén
  • Innventia: Christian Hoffstedt, Anna von Schenck & Niklas Berlin
  • Bio4Energy (LTU): Robert Lundmark & Joakim Lundgren
  • International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA): Sylvain Leduc & Georg Kindermann

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Related documents

Document Type Size

BeWhere I Presentation

Presentation from BeWhere I, Stockholm 4 December 2013
pdf 752.7 KB
pdf 5.31 MB