Biogas hydrate - Novel systems for upgrading, transportation and storage of biomethane

Biogas hydrate - Novel systems for upgrading, transportation and storage of biomethane

A general problem for biogas of vehicle fuel grade is cost- and energy efficient transportation and storage. One potential option could be to convert the biogas to gas hydrate, for further transport and upgrading to e.g. vehicle gas in a large scale. Hydrate is ice-like crystals that form at low temperature and high pressure.

The study has investigated the possibilities for formation of gas hydrates from biogas, by applying comparative system analyses with respect to economy and energy. The report includes a comparison of three scenarios for converting farm-produced biogas to vehicle fuel quality gas including conventional upgrading and transport in pressurized vessels and two future-oriented scenarios based on formation, transport and dissociation of gas hydrates.

Biogasthydrat - Nya system för uppgradering, transport och förvaring av biometan

Ett generellt problem när det kommer till biogas av bränslekvalitet är kostnads- och energieffektiv transport och förvaring. Ett alternativ skulle kunna vara att konvertera biogasen till gashydrat för att möjliggöra smidigare transport och därefter uppgradering i stor skala till exempelvis fordonsgas. Hydrater är isliknande kristaller som uppstår vid låg temperatur och högt tryck.

Denna studie har undersökt ekonomiska och energimässiga förutsättningar att bilda gashydrater från biogas genom att tillämpa jämförande systemanalys. En ambition med projektet är att visa att det är tekniskt och ekonomiskt effektivt att leverera biogashydrat från småskaliga biogasproducenter med mindre fördelaktiga geografiska lägen.

Deltagare/Participants:

  • JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik: Ida Norberg, Johan Andersson & Pernilla Tidåker
  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Åke Nordberg & Anders Larsolle
  • MetaHyd AB: Sven-Olov Holm

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Related documents