Glycerol-based Isobutanol

Glycerol-based Isobutanol

In the pursuit of renewable fuels alternatives, several “drop-in” gasoline replacements are discussed. The most common one is ethanol, but in this list isobutanol is a good candidate. The fuel has excellent properties with respect to energy density, Reid vapour pressure and is covered by existing fuels standards.

In this application, the integration of a thermochemical isobutanol pathway into a traditional petrorefinery is investigated. The starting material for the process is a side-product from the first generation biofuels production such as ethanol and biodiesel production. By integrating the process into an existing production facility, the project estimates the savings with respect to energy and feedstock as well as the environmental impact of the process.

Besides the project report linked below, the project has resulted in two scientific articles:

Glycerolbaserad isobutanol

I jakten på förnybara bränslealternativ diskuteras flera olika ersättningar för bensin som kan blandas i densamma. Den vanligaste är etanol, men isobutanol har visat sig vara en god kandidat eftersom det har utmärkta egenskaper med avseende på energitäthet och ångtryck, samt att det omfattas av befintliga bränslestandarder.

Detta projekt har undersökt integreringen av termokemisk framställning av isobutanol i ett traditionellt petroleumraffinaderi. Utgångsmaterialet för processen är glycerol, en biprodukt från framställningen av första generationens biobränslen. Genom att integrera processen i en befintlig anläggning sker energi- ochråmaterialbesparingar, samt besparingar med avseende på miljöpåverkan från processen. Projektet strävar efter att uppskatta omfattningen av dessa besparingar och tillgängliggöra ett beslutsunderlag för den som vill fortsätta och kommersialisera tekníken.

Deltagare/Participants:

  • Lunds universitet: Christian Hulteberg & Fredrik Bauer
  • Biofuel Solution: Jan Brandin
  • Preem: Eva Lind Grennfelt, Stefan Nyström & Christina Simonsson

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Photo: Freeimages.com/Luciano Tirabassi

Related documents

Document Type Size

Glycerol-based Isobutanol

Report from an f3 R&D project
pdf 980.62 KB