Konvertering av biogas till metanol eller DME på gårdsnivå

I dagsläget (2013) används biogas till produktion av värme och el eller uppgraderas, t.ex. till fordonsgas. I Sverige fanns år 2012 26 st. gårdsbiogasanläggningar, främst baserade på gödsel, som producerade totalt 47 GWh biogas som till största del användes till värme och elproduktion. Pga dålig lönsamhet uppgraderades endast 1 GWh. Ett alternativ till nuvarande användningsområden kan vara att förädla gasen vidare till fordonsbränsle som metanol eller DME. Fördelarna jämfört med biogas är främst att metanol och DME är lättare att transportera samt att det finns möjlighet att använda som bränsle på gården.

Denna rapport ingår i det lantbrukardrivna projektet Biogas Skaraborg som drivs i samarbete med och via Hushållningssällskapet Skaraborg. Rapportens syfte är att genom en övergripande och kortare litteraturstudie besvara vilka tekniker som finns möjliga för konvertering av biogas till metanol eller DME på gårdsnivå, samt att identifiera möjligheterna och de viktigaste utmaningarna för att praktiskt gå vidare med denna förädling.

Related documents

Document Type Size
pdf 725.35 KB