Villkor

Villkor

Programmet kan finansiera projekt som syftar till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med förnybara och miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara drivmedel.

Vi välkomnar ansökningar från högskolor, universitet, institut och industriföretag. Deltagande från små och medelstora företag, liksom samverkan inom projekten med internationella aktörer uppmuntras. Inom ramen för programmet kan olika slags forskningspersonal och expertis vara aktuell som utförare, såsom ingenjörer, högskoledoktorander, industridoktorander, seniorforskare och utvecklingspersonal inom näringslivet.

Programmet genomförs i huvudsak genom projekt 6 månader upp till ca 2 år, vilka följer av programmets ansökningsomgångar. Inom programmet genomförs två öppna utlysningar per år. Energimyndigheten och f3:s parter finansierar gemensamt vardera maximalt 50% av den totala projektkostnaden. Projektansökningar kan också avse delfinansiering, med kompletterande finansiering från utomstående organisationer.

Samtliga insatser inom programmet bygger stark samverkan mellan forskningsutförare, industri och näringsliv och med andra aktörer, samt ett brett intresse för resultaten från flera avnämare. I samtliga projekt ska därför flera organisationer (minst två) delta som projektgenomförare. Av samma skäl ställs också krav motfinansiering med minst 50% från andra aktörer än Energimyndigheten.

Läs mer i programbeskrivningen samt under Utlysning i menyn till vänster.